HERITAGE STYLE

Dvoslojni gotovi parketi sastavljeni su od daščica manjih dimenzija koje na sve četiri strane imaju pero ili utor. Parket je sastavljen iz dva sloja. Gornji 4 mm vršni sloj je od prvoklasnog (plemenitog) drveta. Površina je već obrađena – brušena i 6-7 puta lakirana ili uljena. Dvoslojni gotovi parket se lijepi na pod cijelopovršinski, zato savjetujemo da montažu obavi stručna osoba.
Dvoslojni gotovi parket je najprimjereniji za montažu na pod sa toplovodnim podnim grijanjem.

Heritage Style Quick

BAMBUS TAMNI VERTI
TGPFLE082
BAMBUS TREŠNJA HO
TGPFLE083
BAMBUS BIJELO HORI
TGPFLE084
BAMBUS ORAH HORIZO
TGPFLE085
BAMBUS COFFEE
TGPFLE129
BAMBUS PLETENI
TGPFLE130
BAMBUS PLETENI
TGPFLE131
BAMBUS PLETENI
TGPFLE136
HRAST
DGPHRA143
HRAST
DGPHRA144
HRAST
DGPHRA153
HRAST
DGPHRA145
HRAST GREY
DGPHRA153
HRAST TEAK
DGPHRA163

Heritage Style Small

HRAST NATUR
HERSTS-OAK040
HRAST NATUR MIX
HERSTS-OAK050
HRAST RUSTIK
HERSTS-OAK240

Heritage Style Medium

HRAST NATUR
HERSTM-OAK010
HRAST STANDARD
HERSTM-OAK020
ORAH AMERIČKI
HERSTM-WAL020
HRAST NATUR
HERSTM-OAK090

Heritage Style Large

HRAST NATUR
HERSTL-OAK031
HRAST NATUR
HERSTL-OAK051
HRAST NATUR
HERSTL-OAK080
HRAST NATUR
HERSTL-OAK170

Heritage Style Cottage

HRAST LIFE
HERSTC-OAK020
HRAST NATUR
HERSTC-OAK031
HRAST LIFE
HERSTC-OAK040

Heritage Style Project

HRAST
DGPHRA147
HRAST
DGPHRA148
HRAST
DGPHRA139
HRAST
DGPHRA140
HRAST
DGPHRA141
HRAST CD
DGPHRA162