HERITAGE SOLID

Masivni parket Solid kolekcije su investicija za više generacija, zbog odgovarajuće debljine može se brusiti, odnosno obnavljati više puta. Gotovi masivni parketi su različitih dimenzija. Dužine daske se kreću od 400 do 1500 mm, širine od 90 do 150 mm i debljine od 14 do 20 mm
Parket treba lijepiti cijelom površinom na podlogu. Svi masivni parketi su već brušeni i imaju završno obrađenu površinu. Lakirani su ili uljeni, neki su četkani ili ručno hoblani. Lak ili ulja koja se upotrebljavaju imaju dodatnu zaštitu jer su ojačani UV postupkom. Naglašene v-fuge bočne stranice dodatno ističu izrazito živu strukturu drveta.

Solid Collection

HRAST ABCD
MGPHRA046
HRAST ABCD
MGPHRA055
HRAST ABCD
MGPHRA073
HRAST ABCD
MGPHRA087
HRAST ABCD
MGPHRA088
HRAST ABCD
MGPHRA089
HRAST ABCD
MGPHRA090
HRAST AB
MGPHRA165
HRAST AB
MGPHRA094
HRAST ABCD
MGPHRA095
HRAST ABCD
MGPHRA096
HRAST ABCD
MGPHRA097
HRAST ABCD
MGPHRA147
HRAST ABCD
MGPHRA161
BAGREM ABC
MGPAKA005
BREZA CRNA C
MGPBRE002
JATOBA AB
MGPJAT04
KAYU KUKU A
MGPKAY01
KEMPAS A
MGPKEM08
MERBAU A
MGPMER06
MERBAU A
MGPMER07
ORAH AMERičKI ABC
MGPORE08
SIRIS CRNI AB
MGPSIR03
TEAK A
MGPTEA04
TEAK MARINE
MGPTEA08

Heritage Solid

HRAST ABCD
MGPHRA046
HRAST ABCD
MGPHRA055
HRAST ABCD
MGPHRA073
HRAST ABCD
MGPHRA087
HRAST ABCD
MGPHRA088
HRAST ABCD
MGPHRA089
HRAST ABCD
MGPHRA090
HRAST AB
MGPHRA165
HRAST AB
MGPHRA094
HRAST ABCD
MGPHRA095
HRAST ABCD
MGPHRA096
HRAST ABCD
MGPHRA097
HRAST ABCD
MGPHRA147
HRAST ABCD
MGPHRA161
JATOBA AB
MGPJAT04
KAYU KUKU A
MGPKAY02
KEMPAS A
MGPKEM08
MERBAU A
MGPMER06
MERBAU A
MGPMER07
ORAH AMERičKI ABC
MGPORE08
ORAH AMERičKI ABC
MGPORE10
TEAK A
MGPTEA04
TEAK MARINE
MGPTEA08