FOUR SEASONS

Za najzahtjevnije kupce, arhitekte i dizajnere pripremili smo kolekciju parketa FOUR SEASONS.
Ovom kolekcijom želimo se potpuno prilagoditi Vašim željama. FOUR SEASONS čine izuzetni parketi, pažljivo izabrani, koje završno obrađujemo tek nakon dogovora s kupcem. Troslojne, dvoslojne i masivne parkete, vrhunske kvalitete, uljeni> po Vašoj želji i u skladu sa zahtjevima se usmjeravamo i pri daljnjoj obradi.
Različite kombinacije obrade otvaraju Vam mogućnosti koje ne možete ni zamisliti. U ponudi imamo skoro 2000 različitih uljenih parketa, izrađenih isključivo po narudžbi.

GRADACIJA AB (natur)
dopušten umjeren kontrast boja, nedostaci kao što su mali čvorovi su ograničene ili ih nema, nema pukotina.
GRADACIJA CD (rustik)
dozvoljeni su: prirodna odstupanja u boji i beljike, čvorovi mogu biti veliki do 40 mm, raspukline su ispunjene kitom crne boje ili u boji drveta. Broj grešaka je ograničen.
GRADACIJA DE (ekstra rustik)
dozvoljene su sve prirodne greške drveta, velike raspukline i čvorovi, koji su popunjeni (otvoreno ili zatvoreno) s punjenjem crne ili prirodne boje. Njihov udeo je neograničen.